Serwerownia – 10 najlepszych praktyk zarządzania szafami MDF/IDF

DCNART / Aktualności / Data Center / Serwerownia – 10 najlepszych praktyk zarządzania szafami MDF/IDF

Wstęp

Główne punkty dystrybucyjne (MDF) i pośrednie punkty dystrybucyjne (IDF) są integralnymi elementami nowoczesnych sieci teleinformatycznych.

Budynki lub kampusy posiadają jeden lub więcej MDF-ów, które są punktami demarkacyjnymi, w których publiczne lub prywatne sieci telekomunikacyjne łączą się z siecią wewnętrzną. MDF łączy się następnie z dowolną liczbą IDF w budynku, a urządzenia, które się w nich znajdują, łączą się z urządzeniami końcowymi, takimi jak stacje robocze.

W miarę jak centra danych stają się coraz bardziej zdecentralizowane, szafy MDF/IDF zyskały status krytycznych. Jednak w porównaniu z bardziej tradycyjnymi centrami danych są one często pomijane i źle zarządzane.

Do częstych problemów związanych z zarządzaniem odległymi lokalizacjami należy brak wglądu w stan wyposażenia i konfigurację sprzętu, brak wiedzy o pojemności szafy, niedokładne zlecenia dla techników wykonujących przenoszenie, dodawanie i zmiany, brak możliwości monitorowania stanu i bezpieczeństwa oraz posiadanie narzędzi i zespołów, które nie komunikują się ze sobą.

Na szczęście istnieje sposób na uproszczenie i scentralizowanie zarządzania zasobami MDF/IDF. Kluczem jest posiadanie odpowiednich narzędzi i procesów, które pozwalają na monitorowanie i zarządzanie wszystkimi istniejącymi lokalizacjami na jednym ekranie.

Zebraliśmy dziesięć najlepszych praktyk zarządzania szafami MDF/IDF, które poznaliśmy na przykładzie naszych klientów. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami ustalonymi przez jednych z najbardziej skutecznych profesjonalistów w dziedzinie centrów danych na świecie, a poprawisz czas pracy, wydajność i produktywność całego środowiska IT.

#1 Dokładnie dokumentuj sieć

Szafy MDF/IDF zawierają wiele portów, okablowania i połączeń, których często nie można zidentyfikować. W przypadku niewłaściwego zarządzania fizyczną infrastrukturą sieciową może dojść do powstania kablowego spaghetti i pajęczyny, które utrudniają rozwiązywanie problemów, przenoszenie lub instalowanie sprzętu, powodują niebezpieczne warunki pracy i zakłócają przepływ powietrza.

Słaba dokumentacja prowadzi również do nieefektywnego wykorzystania przepustowości, trudności w planowaniu i przekazywaniu instrukcji technikom oraz zwiększonych kosztów niepotrzebnego okablowania i sprzętu.

Aby uzyskać dokładną dokumentację sieci, konieczne jest wprowadzenie zarówno odpowiednich procesów jak i narzędzi. Przestarzałe narzędzia, takie jak Excel i Visio, używane obecnie przez zespoły sieciowe są obsługiwane ręcznie i podatne na błędy. Zamiast tego należy zwizualizować wszystkie połączenia elementów aktywnych i pasywnych (np. paneli krosowych i przełączników) we wszystkich lokalizacjach diagramami sieci, które są automatycznie generowane na podstawie istniejących połączeń i informacji o obiegu danych, które można znaleźć w nowoczesnych narzędziach DCIM.

Oprogramowanie DCIM pozwala zobaczyć informacje o całej sieci na jednym ekranie z wysokim poziomem szczegółowości i dostosowania, takie jak kodowanie kolorami, filtrowanie i widoki warstwowe oparte na atrybutach sieci. Można nawet śledzić połączenia i okablowanie strukturalne, które łączą MDF/IDF z resztą sieci. Dzięki automatycznym i dokładnym diagramom sieciowym można zwiększyć produktywność, redukując czas poświęcony na rozwiązywanie problemów, planowanie i konserwację diagramów ręcznych.

skaner do mapowania połączeń RapidID
data center wizualizacja

#2 Zdalna wizualizacja szaf, urządzeń i okablowania

W przypadku szaf MDF/IDF ważne jest, aby wiedzieć, jaki masz sprzęt, gdzie jest zlokalizowany, jak jest podłączony i gdzie jest wolna pojemność. Może to być wyzwaniem, gdy zarządzasz setkami lub nawet tysiącami pojedynczych odległych lokalizacji.

Wizualizacja 3D wszystkich obiektów znacznie upraszcza zarządzanie infrastrukturą, umożliwiając zdalne zbadanie i zrozumienie modelu dowolnego obiektu w czasie rzeczywistym, w tym zasobów, zasilania, środowiska i łączności. Pozwala to na szybsze rozwiązywanie problemów i inteligentne zarządzanie, które jest nawet lepsze niż to gdybyśmy fizyczne przebywali na miejscu.

Dzięki wizualizacjom 3D można zobaczyć zawartość szafy i rozmieszczenie paneli lepiej niż gdybyśmy przed nią stali. Wysokiej jakości obrazy każdego zasobu z automatycznie generowanymi wizualizacjami szafy zapewniają replikę 3D do poziomu portu i w odpowiedniej skali. Można również wizualizować fizyczne połączenia urządzeń między portami, co ułatwia rozwiązywanie problemów i planowanie wykorzystania przestrzeni.

Ponadto na wizualizacje można nałożyć bieżące odczyty pomiarów z czujników zasilania i czujników środowiskowych, aby natychmiast zobaczyć w jakim stanie są dowolne lokalizacje bez odchodzenia od biurka.

#3 Kontroluj KPI i generuj raporty

Widoczność i przejrzystość wydajności i stanu jest krytyczna dla zarządzania szafami MDF/IDF. Często zdarza się, że szczegóły na ich temat są utrzymywane w narzędziach, które są używane przez zespół sieciowy i nie są udostępniane innym zespołom funkcjonalnym.

Wskaźniki KPI i metryki powinny być udostępniane poprzez nowoczesne oprogramowanie DCIM z pulpitami nawigacyjnymi, raportami i analizami wizualnymi, które umożliwiają scentralizowany widok wszystkich zasobów infrastruktury fizycznej. W ten sposób wszystkie zespoły mogą błyskawicznie zobaczyć i przeanalizować najważniejsze dla nich raporty zawierające informacje o stanie infrastruktury w czasie rzeczywistym, pojemności, zasobach i efektywności każdego obiektu.

Wskaźniki KPI, które należy śledzić, obejmują kluczowe zasoby (tj. przestrzeń, zasilanie, chłodzenie i połączenia portów danych/zasilania), koszt energii, temperaturę w szafie, redundancję zasilania, wykorzystanie portów danych według typu złącza oraz szybkości transmisji danych i nośnika.

Rozważ utworzenie i udostępnienie spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych, aby ułatwić współpracę opartą na danych pomiędzy zespołami funkcjonalnymi. Wykorzystaj rozwiązanie, które może automatycznie generować i wysyłać pocztą elektroniczną raporty w regularnych odstępach czasu, aby wszyscy interesariusze byli świadomi najnowszych informacji.

raport
inwentaryzacja infrastruktury

#4 Utrzymuj dokładną inwentaryzację aktywów, części i części zamiennych

Liczba aktywów IT, aktywów infrastruktury pomocniczej, części i części zamiennych w dzisiejszych centrach danych z wieloma odległymi szafami IDF może być oszałamiająco wysoka. Jednak wszystko musi być śledzone i zarządzane, aby zapewnić udane wdrożenia, lepiej zarządzać cyklem życia sprzętu oraz znać związki i zależności całej infrastruktury centrum danych.

Starsze narzędzia do zarządzania, takie jak Excel i Visio, są czasochłonne, niedokładne i nie powinny być używane do zarządzania złożonymi inwentaryzacjami aktywów centrum danych.

Oprogramowanie DCIM z kompletnymi funkcjami zarządzania zasobami jest niezbędne do uzyskania w czasie rzeczywistym widoku całej przestrzeni, w tym urządzeń w szafach, takich jak zasilacze UPS, serwery, pamięć masowa, sprzęt sieciowy, stelażowe listwy PDU i panele krosowe. Można łatwo śledzić kluczowe informacje, takie jak marka, model, wymiary, waga, numer seryjny, lokalizacja, położenie RU, żywotność baterii, konserwacja i konfiguracja. Dodatkowo, pola niestandardowe pozwalają na śledzenie wszystkiego innego, co jest ważne dla Twojej organizacji.

Należy również śledzić części i części zamienne, takie jak dyski twarde, karty, moduły pamięci, zasilacze i kable krosowe. Dzięki tym informacjom można śledzić poziomy zapasów, aby wiedzieć, czy masz w magazynie wystarczającą ilość części do nowych wdrożeń lub części zamiennych do szybkiej naprawy lub konserwacji sprzętu.

#5 Wykonuj regularne audyty aktywów

Z czasem może dojść do nieudokumentowanych zmian w szafach MDF/IDF. W miarę ich sumowania rzeczywiste środowisko może znacząco różnić się od tego, co pokazuje dokumentacja. W takiej sytuacji istnieje większe prawdopodobieństwo dłuższego czasu rozwiązywania problemów, niedoinformowanego i trudnego planowania oraz opóźnień we wdrażaniu usług.

Aby zachować dokładność inwentaryzacji aktywów, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić audyt aktywów w każdej lokalizacji. Dla wielu organizacji było to trudne ze względu na rozproszoną i ciągle zmieniającą się naturę nowoczesnych środowisk centrów danych, mnożenie się lokalizacji oraz brak ustalonego procesu lub zasobów ludzkich do przeprowadzania audytów.

Jednak nowa funkcjonalność oprogramowania DCIM radykalnie upraszcza audyty zasobów centrum danych, dzięki czemu można je przeprowadzać szybciej, z mniejszą liczbą osób i dokładniej.

Jedna osoba wyposażona w skaner kodów kreskowych lub kodów QR może podczas audytu zeskanować wszystkie urządzenia w regale. Wbudowana logika przewiduje następny krok w procesie, a konfigurowalna odpowiedź głosowa potwierdza poprawność pozycji w bazie danych lub informuje, czy zalecana jest zmiana. Po zakończeniu audytu można wygenerować raport i go wyeksportować. Po zweryfikowaniu zmian sugerowanych w raporcie, można po prostu zaimportować plik z powrotem do narzędzia, aby dokonać aktualizacji, zapewniając, że system odzwierciedla rzeczywisty stan.

audyt infrastruktury
ostrzeżenie

#6 Monitoruj i ostrzegaj – zasilanie i warunki środowiskowe

Jednym z największych wyzwań związanych z obsługą wielu lokalizacji jest to, że każda z nich posiada własne systemy zasilania i chłodzenia, którymi należy zarządzać. Bez narzędzia, które może centralnie monitorować zasilanie i warunki środowiskowe każdej lokalizacji, istnieje ryzyko kosztownych nieplanowanych przestojów i nieefektywnego wykorzystania mocy.

W pierwszej kolejności należy wyposażyć obiekty w opomiarowaną infrastrukturę dystrybucji energii oraz czujniki środowiskowe temperatury i wilgotności. Następnie należy wdrożyć oprogramowanie DCIM, które automatycznie gromadzi, przechowuje, raportuje i alarmuje na bieżąco mierzone odczyty z tych mierników i czujników, dzięki czemu zawsze wiesz, co dzieje się w każdej z szaf MDF/IDF.

Nowoczesne oprogramowanie DCIM przekształca surowe dane w użyteczne informacje, które pomagają utrzymać sprawność i zwiększyć wydajność. Na przykład, oprogramowanie DCIM z pulpitem nawigacyjnym dla przedsiębiorstw wyświetla w czasie rzeczywistym zasilanie i stan środowiska oraz zdarzenia dla wszystkich lokalizacji na jednym ekranie. Łatwe do zrozumienia kodowanie kolorami czerwono-żółto-zielonymi pozwala dokładnie określić, które elementy infrastruktury mają zdarzenia ostrzegawcze lub krytyczne oparte na skonfigurowanych progach. Można wtedy zagłębić się w szczegóły, aby zobaczyć, na czym polega problem i proaktywnie go rozwiązać, zanim stanie się poważnym problemem.

Automatyczne powiadomienia e-mail o naruszeniach progów zapewniają, że zawsze jako pierwszy dowiesz się o zdarzeniach w dowolnym miejscu w Twoich centrach danych. Zaawansowane ostrzeganie o takich problemach jak tworzenie się gorących punktów, ograniczenia mocy UPS i utrata redundancji pozwala na podjęcie działań mających na celu utrzymanie usług w trybie online i zadowolenie klientów.

 

#7 Zabezpiecz swoje szafy przed zagrożeniami fizycznymi

Szafy MDF/IDF zawierają infrastrukturę o znaczeniu krytycznym, która jest narażona na złośliwe i niezamierzone zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego.

Jeśli centra danych zostaną narażone na niebezpieczeństwo, szkody mogą być poważne. Potencjalne konsekwencje obejmują kradzież poufnych informacji, zwiększone wydatki na wymianę sprzętu i opłaty prawne, zrujnowaną reputację, która powoduje utratę klientów, oraz zakłócenia w działalności biznesowej, które powodują zatrzymanie przychodów do czasu przywrócenia usług do sieci.

Aby chronić swoje obiekty i aktywa, przechowuj sprzęt w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu, zezwalaj na dostęp tylko upoważnionemu personelowi, umieść kamery w każdym pomieszczeniu i wokół niego, a także korzystaj ze scentralizowanego rozwiązania do zarządzania bezpieczeństwem.

Oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem powinno oferować funkcje takie jak: raportowanie, tworzenie dzienników audytowych i odczyt nadzoru wideo. Takie funkcje pozwalają monitorować kto ma dostęp do różnych miejsc i szaf, jak często próbuje się uzyskać do nich dostęp i czy próby są udane, czy nie. Lokalne uwierzytelnianie RFID lub zdalna kontrola wszystkich elektronicznych zamków drzwiowych może również zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem i pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami.

inteligentna klamka zabezpieczająca do szaf
Panele krosowe skośne Panduit

#8 Inteligentnie zaplanuj przestrzeń w szafie

Szafy MDF/IDF są ograniczone przez ich pojemność. W zależności od lokalizacji, w których są umiejscowione mogą być ograniczone przez przestrzeń, zasilanie, chłodzenie lub połączenia portów danych/zasilania.

Dokładne planowanie i zarządzanie pojemnością jest niezbędne do utrzymania sprawności i zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów. Niepowodzenie w tym zakresie może być kosztowne i szkodliwe dla firmy. Na przykład, jeśli nie ma wystarczająco dużo dostępnej pojemności, nie można wdrożyć nowego sprzętu lub usług. Jeśli pojemność jest zbyt duża, to występuje nieefektywne środowisko, które marnuje pieniądze i zasoby.

Oprogramowanie DCIM ułatwia planowanie pojemności, umożliwiając wizualizację pojemności szafy w 3D, raportowanie najczęstszych wskaźników KPI dotyczących pojemności za pomocą wykresów i raportów na pulpicie nawigacyjnym bez konieczności konfiguracji, inteligentne wyszukiwanie miejsc, w których można wdrożyć nowy sprzęt w ciągu kilku sekund, oraz automatyzację budżetowania mocy serwerów w celu bezpiecznego wdrożenia większej liczby urządzeń obliczeniowych w istniejącej przestrzeni szafy.

Dzięki nowoczesnemu narzędziu do zarządzania pojemnością, zawsze możesz znać stan zdrowia i pojemność każdej szafy, którą zarządzasz. Na przykład w szafach MDF/IDF często brakuje portów, ale dzięki oprogramowaniu DCIM można sprawdzić, ile portów jest dostępnych w każdej szafie, dzięki czemu można poinformować kierownictwo i zakupić więcej zasobów, zanim się skończą. Ponadto monitorowanie w czasie rzeczywistym zasilania szafy i obciążeń UPS pozwala zrozumieć całkowite zużycie energii i czas pracy baterii, aby zmaksymalizować czas pracy i dostępność usług IT.

#9 Zapewnij redundancję

Ponieważ każdy sprzęt w szafie MDF/IDF jest często podłączony do setek lub tysięcy innych urządzeń, które są niezbędne dla użytkowników końcowych, redundancja jest krytyczna dla roli, jaką te miejsca pełnią w środowisku IT.

Pojedyncza awaria w szafie może spowodować znaczny przestój, który kosztuje Twoją organizację produktywność i pieniądze.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia przestojów, lokalizacje, w których instalowana jest infrastruktura sieciowa, powinny być wyposażone w zapasowe systemy zasilania, chłodzenia i sieci, które będą dostępne w przypadku awarii jednego lub więcej z tych elementów. Ważne jest również szybkie przełączanie na redundantne systemy, aby zapewnić utrzymanie ciągłości pracy.

Oprócz wdrożenia sprzętu zapewniającego redundancję i odporność na awarie, takiego jak zasilacze UPS, należy skorzystać z odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie DCIM umożliwia wykonanie raportu z symulacji awarii w celu dokładnego określenia, które szafy są zagrożone i jaki sprzęt będzie nadal działał w przypadku awarii inteligentnej listwy zasilającej PDU. Dodatkowo wykonywane są badania PDU, które zmniejszają prawdopodobieństwo i dotkliwość przestojów, upewniając się, że systemy są w trybie online i ostrzegają o potencjalnych problemach.

 

redundancja
integracja

#10 Integracja narzędzi i zespołów

Centra danych i pośrednie lokalizacje są zazwyczaj zarządzane przez różne zespoły, a częstym problemem jest to, że zespoły te korzystają z różnych narzędzi i baz danych. Kiedy te narzędzia nie są zintegrowane i nie obejmują całego środowisko, spada wydajność zespołów i dokładność gromadzonych danych.

Aby ograniczyć wysiłek manualny, należy stworzyć kulturę współdzielenia danych i współpracy oraz usprawnić przepływ danych w zespołach funkcjonalnych. Najbardziej zaawansowane organizacje na świecie wykorzystują „automatyzację poprzez integrację”.

Automatyzacja poprzez integrację jest osiągana poprzez wdrażanie i integrowanie nowoczesnych rozwiązań DCIM, które automatycznie uzupełniają dane w odpowiednich systemach, dając całościowy obraz wszystkich zasobów centrum danych i ich powiązań.

Oprogramowanie DCIM jest powszechnie integrowane z CMDB takimi jak ServiceNow, Jira, BMC i Ivanti/Cherwell, systemami ticketowymi takimi jak ServiceNow i Jira, narzędziami Dev Ops takimi jak VMware, Ansible, Chef, Jenkins i Puppet oraz systemami BMS takimi jak Siemens czy Johnson Controls. Może również integrować się z każdym innym narzędziem, które posiada odpowiedni interfejs API.

Automatyzacja poprzez integrację umożliwia udostępnienie pojedynczego źródła danych i automatyzację wszystkiego, począwszy od zarządzania maszynami wirtualnymi, dostarczania, zarządzania elementami, budżetowania mocy serwerów, kierownictwa oraz alarmów e-mail dotyczących naruszeń określonych progów mocy i środowiska.

Ostatnie wpisy

13 cze 2024 | Data Center PANDUIT

Przewodnik wyboru szaf i stojaków do DATA CENTER

Choć tematyka szaf może nie wydawać się ekscytująca, produkty te są bardzo ważne w...

czytaj więcej
15 maj 2024 | Industrial Ethernet Okablowanie

Koncepcja Stref MICE zgodnie z Normą EN 50173-3

W dzisiejszych czasach, złożoność i wymagania dotyczące infrastruktury teleinformatycznej w środowiskach przemysłowych są na...

czytaj więcej
25 lut 2024 | Standardy

13 kroków do wydajnej i funkcjonalnej fizycznej infr...

Wydajna i funkcjonalna infrastruktura sieciowa to podstawa każdej nowoczesnej organizacji. W dobie cyfryzacji, gdzie...

czytaj więcej

Partnerzy technologiczni

PANDUIT logo PANDUIT logo PANDUIT logo

Otrzymuj powiadomienia

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".