Klasyfikacja i normalizacja

DCNART / Rozwiązania / Serwerownie / DATA CENTER / Klasyfikacja i normalizacja

Dokument techniczny, który ma być stosowany jako wytyczne lub definicja, jest określany mianem „normy”. Jest to metoda osiągnięcia czegoś, co zostało uzgodnione i można to powtórzyć. Normalizacja przynosi korzyści wszystkim stronom, zapewniając bezpieczeństwo i jakość produktów, a także obniżając koszty. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi Centrów Danych wzrasta również zapotrzebowanie na moc i wydajność. Niezbędny staje się również standard pomiaru i oceny wydajności Centrum Danych.

W branży od dawna istnieją już standardy, które wspierają budowę infrastruktury cyfrowej w Serwerowniach i DATA CENTER. Są to instrumenty wymagane do ustanowienia punktów odniesienia oraz lepszego zrozumienia i ciągłego rozwoju świadczenia usług cyfrowych, zarówno pod względem niezawodności, jak i efektywności energetycznej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Uptime Institute

(link)

Na etapie projektowania, budowy i rozruchu Centrum Danych standard ten definiuje podejście oparte o cztery poziomy nadmiarowości/niezawodności. Uptime Institute powstał jako niezależna organizacja, która jako pierwsza sklasyfikowała i porównała niezawodność Centrów Danych. Jest to organizacja non-profit, która certyfikuje obiekt zgodnie ze swoimi standardami.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)

(link)

Jeśli chodzi o operacje i konserwację Centrum Danych istnieje szereg norm ISO, które można zastosować. Nie wszystkie procedury Centrum Danych w tym zarządzanie finansami, planowanie cyklu życia sprzętu i wiele innych są objęte normalizacją ISO a szkoda. Ponieważ normy ISO są tak szerokie, ich wdrożenie wymaga dużo pracy ze strony właściciela i operatora Centrum Danych. Poniżej przykład standardowej serii:

 • ISO/IEC 30134-1: 2018 Część 1: Przegląd i wymagania ogólne
 • ISO/IEC 30134-2: 2018 Część 2: Efektywne zużycie energii (PUE)
 • ISO/IEC 30134-3: 2018 Część 3: Współczynnik energii odnawialnej (REF)
 • ISO/IEC 30134-2: 2017 Część 4: Efektywność energetyczna urządzeń IT dla serwerów (ITEEsv)
 • ISO/IEC DIS 30134-6 Część 6: Współczynnik ponownego wykorzystania energii (ERF)
 • ISO/IEC CD 30134-7 Część 7: Współczynnik efektywności chłodzenia (CER)
 • ISO/IEC CD 30134-8 Część 8: Efektywność wykorzystania węgla (CUE)
 • ISO/IEC CD 30134-9 Część 9: Efektywność wykorzystania wody (WUE)

ASHRAE

(link)

American Society of Heating Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers to organizacja non-profit zajmująca się rozwojem nauki w zakresie HVAC i branż pokrewnych na całym świecie. Promując bardziej zrównoważone społeczeństwo, wyznaczają standardy dla przemysłu, który nieustannie ewoluuje w odpowiedzi na potrzeby technologiczne.

Norma ANSI/ASHRAE 90.4-2019 Energy Standard for Data Centers, określa minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej dla projektowania i eksploatacji Centrów Danych w obiektach zdefiniowanych jako budynki o klimatyzowanej powierzchni podłogi większej niż 20W/stopę kwadratową i obciążenia sprzętu IT większe niż 10kW.

Dzięki nowej normie operatorzy i projektanci mogą stosować najnowocześniejszy i najbardziej wydajny sprzęt oraz procedury w celu zmniejszenia zużycia energii przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnych problemów z niezawodnością.

TIA 942-A 2014

(link)

Standard infrastruktury telekomunikacyjnej Centrum Danych oparty jest na standardzie Tier opracowanym przez Uptime Institute i koncentruje się głównie na koncepcjach redundancji i niezawodności kabli IT i sieci. TIA zdecydowała się użyć wyrażenia „Rated” zamiast „Tiers”, które są określone jako Rated 1-4 po tym, jak UI zażądało, aby TIA przestała używać systemu Tier do oznaczania poziomów niezawodności. Standard TIA zawiera tabele, które ułatwiają ocenę dla systemów telekomunikacyjnych, architektury, elektrycznych i mechanicznych.

ANSI/BICSI 002-2014

(link)

Najlepsze praktyki w zakresie projektowania i wdrażania Centrów Danych

Norma ta obejmuje główne obszary planowania, projektowania, budowy i oddania do eksploatacji przez branżę budowlaną a także ochronę przeciwpożarową, informatykę i konserwację. Klasy od 0 do 4 służą do określania standardu niezawodności, które są następnie certyfikowane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel BICSI.

CENELEC

(link)

The European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) to grupa zrzeszająca Krajowe Komitety Elektrotechniczne 34 krajów europejskich.

W sferze elektrotechnicznej CENELEC opracowuje dobrowolne normy, które pomagają w handlu między krajami, tworzeniu nowych rynków, redukcji kosztów, przestrzegania przepisów i ustanawianiu Jednolitego Rynku Europejskiego.

EN 50600

Seria EN 50600 to międzynarodowa seria standardów Centrów Danych, która stale się rozwija. Standardy UI, TIA i BCSI znajdują odzwierciedlenie w wielu obszarach tego standardu. Klasy dostępności w zakresie od 1 do 4, są używane do oceny obiektów podobnie jak w powyższych komitetach. Poniżej znajduje się podział standardu:

 • EN 50600-1 Pojęcia ogólne
 • EN 50600-2-1 Konstrukcje budowlane
 • EN 50600-2-2 Dystrybucja zasilania
 • EN 50600-2-3 Kontrola środowiskowa
 • EN 50600-2-4 Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego
 • EN 50600-2-5 Systemy bezpieczeństwa
 • EN 50600-2-6 Zarządzanie i operacyjne systemy informacyjne

Partnerzy technologiczni

PANDUIT logo PANDUIT logo PANDUIT logo

Skontaktuj się z nami

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".