Model oceny dojrzałości sieci fabric w przemyśle

DCNART / Aktualności / Industrial Ethernet / Model oceny dojrzałości sieci fabric w przemyśle

Wprowadzenie

Liczba urządzeń podłączonych do Internetu, które składają się na Internet rzeczy (IoT), stale rośnie. W prognozie International Data Corporation (IDC) szacuje się, że w 2025 roku będzie 41,6 miliarda połączonych urządzeń IoT, czyli „rzeczy”, generujących 79,4 zetabajtów (ZB) danych1.

Wraz z nowymi możliwościami pojawiają się nowe wyzwania. Żądanie zbierania i analizowania informacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym powoduje, że producenci muszą połączyć swoje istniejące w różnych standardach sieci przemysłowe i korporacyjne w jedną architekturę sieciową. Dobrze zaprojektowana i niezawodna warstwa fizyczna, zwana „network fabric”, stanowi kluczowy fundament i strategiczną przewagę biznesową dla myślących przyszłościowo producentów, którzy chcą wyróżnić się na tle konkurencji. W tym opracowaniu omówiono znaczenie warstwy fizycznej sieci przemysłowych we współczesnych środowiskach produkcyjnych oraz nakreślono kroki, które proaktywni producenci mogą podjąć, aby wykorzystać jej pełną wartość wykorzystania informacji w nadchodzących latach a także opisano czterostopniową metodologię ulepszania istniejącej infrastruktury do wyższego poziom dojrzałości.

Produkcja w erze informacyjnej

IoT zmienia kształt hali produkcyjnej. Szybki napływ inteligentnego sprzętu i podłączonych urządzeń, które mogą komunikować się w przemysłowej sieci Ethernet, umożliwia producentom zrozumienie wydajności ich maszyn i procesów, jak nigdy dotąd. Równie ważne, jak „Co” jest podłączane, jest „Jak” jest to podłączane. Innowacyjne technologie umożliwiają zakładom produkcyjnym zarządzać swoją infrastrukturą, wdrażać technologię i udostępniać informacje na wiele sposobów.

Oto kilka przykładów:

 • Przetwarzanie w chmurze umożliwia zdalne monitorowanie – w czasie rzeczywistym i ze scentralizowanej lokalizacji – sprzęt, który jest rozproszony w wielu lokalizacjach, może zapewnić zwiększoną moc obliczeniową i pojemność pamięci w miarę zmieniających się potrzeb operacyjnych;
 • Wirtualizacja oddziela oprogramowanie od sprzętu, umożliwiając dłuższy czas pracy aplikacji, zwiększoną elastyczność wdrażania i szybsze aktualizacje;
 • Technologia bezprzewodowa może obniżyć koszty okablowania i umożliwić łatwiejsze udostępnianie danych, na przykład do urządzeń mobilnych w hali produkcyjnej;

IoT stanowi również ważny punkt zwrotny w projektowaniu, instalowaniu i utrzymywaniu sieci przemysłowych przez zakłady produkcyjne. Tradycyjne podejście polegające na wykorzystaniu oddzielnych sieci technologii informatycznej (IT) i technologii operacyjnych (OT) utrudnia płynną łączność i jest zbyt ograniczająca i niepewna, aby być właściwą opcją w dzisiejszych czasach. Zamiast tego przemysł wymaga architektury sieci zbudowanej na ujednoliconej platformie fizycznej network fabric wykorzystującej pełną moc IP i dogłębne zabezpieczenia. Dążenie do bezproblemowej łączności i udostępniania ogromnych ilości danych w całej hali produkcyjnej przedsiębiorstwu reprezentuje główny punkt zwrotny w projektowaniu, instalowaniu i utrzymywaniu sieci przemysłowych przez zakłady produkcyjne.

Zunifikowana sieć fabric

Zunifikowana struktura sieciowa fabric służy jako fizyczny fundament, na którym istnieją i działają sieciowe operacje producenta. Obejmuje ona całe okablowanie strukturalne, systemy bezprzewodowe, przełączniki sieciowe, komputery i systemy pamięci masowej oraz wykorzystuje standardowe i niezmodyfikowane połączenia protokołu internetowego (IP), aby zapewnić bezpieczną i otwartą komunikację.

Network Fabric to termin branżowy opisujący topologię sieci, w której urządzenia przekazują sobie dane za pośrednictwem przełączników. Systemy automatyzacji zakładów przemysłowych ewoluują od dedykowanych połączeń punkt-punkt do bardziej zorientowanej na przełącznikach architektury sieciowej, w której ruch może być teraz płynnie przepuszczany z dużo większą elastycznością i zwiększoną przepustowością. Zamiast nieelastycznych bezpośrednich połączeń między urządzeniami, przełączniki i konwergentna architektura sieciowa zakładu umożliwiają przełączanie i trasowanie danych z zachowaniem bezpieczeństwa w całym systemie automatyki zakładu.

Oprócz pełnienia funkcji niezbędnego szkieletu dla architektury informacyjnej, fabric network staje się decydującym czynnikiem sukcesu dla zakładu przemysłowego. Złe planowanie i reaktywne podejmowanie decyzji może spowodować, że sieć stanie się dużą plątaniną połączeń i przełączników, co może skutkować przestojami zakładu, naruszeniami zabezpieczeń i problemami z bezpieczeństwem.

Wiodący przemysł celowo i proaktywnie projektuje swoje sieci fabric, aby wspierać swoje cele w zakresie wydajności. Badanie Aberdeen Group wykazało, że najlepsi w swojej klasie producenci z większym prawdopodobieństwem wybudują niezawodność warstwę fizyczną sieci, używając aplikacji i urządzeń do zarządzania siecią oraz stosują wysokie standardy okablowania, które jest dostosowane do środowiska przemysłowgo niż przeciętni którzy pozostają w tyle2. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, integratorzy oraz projektanci systemów powinni wziąć pod uwagę pięć następujących kluczowych obszarów podczas projektowania i wdrażania struktury network fabric.

1# Skalowalność

Rozwój systemów przemysłowych, wdrażanie nowych technologii lub zmieniające się wymagania dotyczące przepustowości w nadchodzących latach mogą być trudne do przewidzenia i zaplanowania. Zapewnienie rozwoju i skalowalności infrastruktury w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb pozwoli uniknąć sytuacji typu „wyrwać i wymienić”, zmniejszając ryzyko zawodności i skracając czas wdrażania.

2# Niezawodność

Przestoje sieci związane są z przestojami maszyn, ponieważ do sieci trafia coraz więcej zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Oprzyj strukturę sieci fabric na solidnej architekturze, przestrzegaj standardów branżowych i korzystaj ze współpracy IT/OT, ​​aby pomóc osiągnąć wysoką niezawodność w całym zakładzie przemysłowym, ponieważ każda sekunda ma znaczenie w hali produkcyjnej.

3# Bezpieczeństwo

Poważna transformacja sieci nieuchronnie wiąże się ze względami bezpieczeństwa. Najlepsze praktyki w branży zalecają stworzenie kompleksowej strategii bezpieczeństwa. Wykorzystuje ona wiele warstw ochrony na poziomie fizycznym, sieciowym, komputerowym, aplikacji i urządzeń, aby ustanowić kilka poziomów bezpieczeństwa przed stale rosnącym wolumenem zagrożeń.

4# Łatwość wdrożenia

Dobrze zaplanowane, przemyślane podejście do sieci fabric ułatwia projektowanie i wdrażanie oraz zmniejsza prawdopodobieństwo problemów z uruchomieniem lub innymi operacjami. Używaj standardów, takich jak ISA-99 i TIA-1005, EN-50173-3 oraz sprawdzonych architektur, takich jak Converged Plantwide Ethernet (CPwE), aby projektować strukturę sieci fabric z większą niezawodnością. Korzystaj z najlepszych praktyk dotyczących okablowania strukturalnego i sprawdzonych  zintegrowanych rozwiązań, aby skrócić czas instalacji i zmniejszyć ryzyko związane z uruchomieniem.

5# Innowacja

Infrastruktura sieciowa fabric stanowi platformę do wykorzystania nowych innowacji. Na przykład Power over Ethernet (PoE) wykorzystuje pojedynczy kabel do dostarczania zasilania i danych, co może zmniejszyć złożoność okablowania oraz obniżyć koszty instalacji i konserwacji. Ustrukturyzowana sieć łączności przewodowej i bezprzewodowej stwarza możliwości wdrażania nowych usług, takich jak zdalne monitorowanie i inteligentne przetwarzanie brzegowe do monitorowania stanu i analiz predykcyjnych.

Model oceny dojrzałości sieci fabric w przemyśle

Firma Panduit opracowała model dojrzałości przemysłowej sieci fabric (rysunek 1), aby pomóc zakładom produkcyjnym zaplanować drogę do ujednolicenia infrastruktury sieciowej. Model ten przedstawia cztery poziomy sieci fabric – od wielu niezarządzanych sieci w hali produkcyjnej do w pełni zunifikowanej infrastruktury sieciowej fabric. Model może pomóc zakładom produkcyjnym zrozumieć, na jakim etapie są obecnie, i zapewnić wskazówki, które pomogą im przejść przez każdy poziom w kierunku celu końcowego. Model ten polega na migracji sieci przemysłowych zakładu skoncentrowanych wyłącznie na pojedynczych jednostkach organizacyjnych do stanu skupionego na misji, wizji i ogólnych wynikach biznesowych całej organizacji.

Model Network Fabric

Rysunek 1: Model oceny dojrzałości sieci fabric w przemyśle

Poziom 1: Ograniczający

Sytuacja

Wiele sieci przemysłowych, które powstały na przestrzeni wielu lat w celu obsługi zarówno nowego, jak i starszego sprzętu w urządzeniach i panelach sterowania, może powoduje wzrost ilości sieci. Oprócz sterowania maszynami i procesami istnieje niewiele możliwości połączeń w tych zastrzeżonych i niezarządzanych sieciach bez użycia wyspecjalizowanych bram i dodatkowego skomplikowanego oprogramowania.

Skutek

Rozbudowane sieci mogą być niestabilne i powodować nieoczekiwane przestoje. Istnieją ograniczone możliwości wykorzystania danych produkcyjnych, które są w dużej mierze uwięzione na lokalnych stacjach roboczych i serwerach. Specjalistyczne sieci stwarzają również wyzwania związane ze wsparciem dla pracowników IT, którzy nie są zaznajomieni z zastrzeżonymi sieciami przemysłowymi.

Poziom 2: Funkcjonalny

Sytuacja

Dane dotyczące sterowania, bezpieczeństwa, ruchu i energii są zbierane w jednej technologii sieci OT, takiej jak EtherNet/IP, która wykorzystuje standardowy, niezmodyfikowany adres IP. Sieć przemysłowa ma ograniczoną łączność z siecią informatyczną przedsiębiorstwa.

Skutek

Konwergentna sieć hali produkcyjnej wykorzystująca protokół IP ogranicza rozrastanie się sieci firmowych i umożliwia korzystanie ze standardowych narzędzi i rozwiązywania problemów, co skutkuje zwiększonym potencjałem sprawności sieci. Jednocześnie wiele zakładów produkcyjnych na tym etapie nadal korzysta z architektur typu fieldbus i nie wykorzystuje w pełni mocy zarządzanych przełączników i najlepszych praktyk okablowania strukturalnego, pozostawiając izolowane podsieci i wąskie gardła danych.

Poziom 3: Efektywny

Sytuacja

Sieci przemysłowe i korporacyjne są skonwergowane w ujednoliconą architekturę sieciową, która jest zorientowana na IP i wykorzystuje sprawdzone wytyczne projektowe, takie jak CPwE. Standardy warstwy fizycznej są stosowane od hali produkcyjnej do przedsiębiorstwa i wdrażane jest bardziej solidne, dogłębne podejście do bezpieczeństwa, w tym wykorzystanie przemysłowej strefy zdemilitaryzowanej (IDMZ) lub innych silnych metod segmentacji.

Skutek

Konwergentna infrastruktura sieciowa eliminuje wysepki danych, zapewniając lepszy wgląd w operacje produkcyjne. Oparta na standardach warstwa fizyczna obsługuje wirtualizację aplikacji w zakładzie i tworzy bardziej stabilną infrastrukturę w celu skrócenia przestojów. Konieczne mogą być dalsze udoskonalenia, aby wspierać wzrost przepustowości wymaganej dla nowych technologii, takich jak technologie bezprzewodowe i wzrost ilości urządzeń IoT.

Poziom 4: Innowacyjny

Sytuacja

Infrastruktura sieciowa obsługuje teraz połączenia przewodowe i bezprzewodowe w celu łączenia ludzi, procesów i sprzętu w zakładzie przemysłowym oraz zapewnia skalowalność i bezpieczeństwo dla przyszłych zmian technologicznych. Sieć infrastruktury fizycznej jest zbudowana przy użyciu modułowych, sprawdzonych elementów konstrukcyjnych i jest oparta na najlepszych praktykach i standardach zarówno dla IT, jak i OT, zapewniając przepustowość i elastyczność dla nowych usług.

Skutek

W pełni ujednolicona infrastruktura sieciowa otwiera drzwi dla innowacyjnych sposobów prowadzenia działalności, ustanawiając fundamenty wspierające nowe i ewoluujące technologie, takie jak przetwarzanie brzegowe, usługi zwirtualizowane i bezprzewodowe sieci kratowe. Na tym etapie widoczność sieci i narzędzia predykcyjne zapewniają dłuższy czas pracy i bezpieczeństwo sieci, a zaawansowane analizy i dostęp zdalny oferują nowe możliwości uzyskiwania wartości z sieci i jej połączeń.

Planowanie z wyprzedzeniem

Odpowiedni wysiłek w określeniu ścieżki, którą należy obrać, może mieć wpływ na ilość przyszłych poprawek. Droga do osiągnięcia w pełni ujednoliconej infrastruktury sieci na poziomie 4 rozpoczyna się od zrozumienia obecnego poziomu dojrzałości sieci. Aby pomóc, użyj następujących zestawów charakterystycznych dla każdego poziomu modelu dojrzałości sieci fabric, aby dokładnie określić, gdzie obecnie znajduje się Twoja infrastruktura w modelu.

Migracja z poziomu Ograniczonego do Funkcjonalnego – 1/2

Ograniczone sieci często wynikają z lekceważenia najlepszych praktyk OT/IT i pójście na skróty. Może to obejmować użycie zastrzeżonej magistrali fieldbusowej i sieci warstwowych w celu zaoszczędzenia czasu na szkolenie i naukę lub użycie niezarządzanych przełączników klasy komercyjnej w celu obniżenia kosztów. Takie skróty mogą prowadzić do wzrostu ilości sieci, wysepek danych i luk w zabezpieczeniach. Podniesienie infrastruktury sieciowej do poziomu funkcjonalnego wymaga bardziej zaplanowanego, opartego na standardach podejścia, stopniowo migrującego na zasadzie priorytetu.

Trzy kluczowe cele:

 1. Zrozumieć środowisko produkcyjne. Poświęć czas i zasoby niezbędne do zrozumienia środowiska produkcyjnego. Zidentyfikuj zagrożenia fizyczne i zagrożenia bezpieczeństwa, od warunków środowiskowych w jakich musi działać sprzęt po dziury w zabezpieczeniach takie jak niezabezpieczone porty w urządzeniach. Ponadto oceń projekty punktów dystrybucji i zastosuj najlepsze praktyki, takie jak używanie sieci VLAN, przełączników zarządzanych i elastycznych topologii.
 1. Określić rozwiązania w zakresie mediów, uziemienia i połączeń, które spełniają wymagania produkcyjne. Mając zdefiniowane wymagania hali produkcyjnej, określ media, uziemienie i rozwiązania łączności, które spełniają te wymagania. Postępuj zgodnie ze standardami OT, takimi jak TIA-1005-A / EN 50173-3 dla połączeń w trudnych warunkach. W przypadku okablowania strukturalnego należy stosować najlepsze praktyki IT, takie jak te opisane w normach ANSI/TIA 568-C, TIA-1005-A, EN 50173-3, które mogą zapewnić większą gęstość okablowania, większą żywotność sieci i lepszą elastyczność niż okablowanie punkt-punkt. Ważne jest również, aby używać komponentów przemysłowych pochodzących wyłącznie od zaufanych dostawców. Stowarzyszenie Communications Cable and Connectivity Association stwierdziło, że 322 z 379 testowanych kabli morskich, które testowano, nie spełniały specyfikacji wydajności TIA-568-C.2.
 1. Zamknij luki bezpieczeństwa w warstwie fizycznej. Usunięcie luk w zabezpieczeniach często spotykanych w ograniczonych architekturach sieciowych wymaga wdrożenia fizycznej podstawy bezpieczeństwa. Może to obejmować wykorzystanie fizycznej i wirtualnej segmentacji w celu ograniczenia dostępu użytkownika do zdefiniowanych segmentów oraz wykorzystanie zamykanych obudów w celu zabezpieczenia połączeń w zakładzie.

Migracja z poziomu Funkcjonalnego do Efektywnego – 2/3

Producenci, którzy dokonali konwergencji sieci przemysłowych w jedną sieć OT często opierają się na starych szkieletach i technologiach sieciowych, które nie posiadają odpowiedniej przepustowości, aby nadążyć za wyższymi potrzebami. Przejście do efektywnego poziomu sieci wymaga zastosowania architektur referencyjnych i najlepszych praktyk.

Trzy kluczowe cele:

 1. Skaluj i konwerguj sieć przemysłową z wielu komórek części produkcyjnej aby bezpiecznie połączyć ją z siecią przedsiębiorstwa. Skorzystaj z architektur referencyjnych, takich jak CPwE firmy Cisco i Rockwell Automation, oraz przewodnika po architekturze infrastruktury fizycznej firmy Panduit, aby zbudować solidniejszą sieć opartą na standardach branżowych.
 2. Określ media zapewniające wydajność i dostępność dla rosnących potrzeb w zakresie danych i połączeń. Zastąp niedrogie, niezarządzane przełączniki typu plug-and-play przełącznikami zarządzalnymi, aby poprawić monitorowanie sieci i zarządzanie ruchem. Kable światłowodowe oraz miedziane umożliwiające transmisje do 10GB zapewniają łączność o wysokiej wydajności i wysokiej dostępności, a dobrze zidentyfikowane, oznaczone kolorami lub kodowane gniazda pomagają w zapobieganiu niezamierzonym połączeniom krosowym, które mogą skutkować przestojami.
 3. Użyj wstępnie skonfigurowanych obudów sieciowych, aby zmniejszyć ryzyko i skrócić czas wdrażania. Te montowane fabrycznie systemy są sprawdzane pod kątem standardów branżowych i testowane fabrycznie w celu skrócenia czasu uruchamiania i zmniejszenia ryzyka. Rozwiązania te redukują czas i zasoby wymagane do zaprojektowania i zainstalowania rozwiązań niestandardowych.
Przykładowe rozwiązania pod klucz obejmują:
 • Wstępnie skonfigurowane Micro Data Center (MDC) Panduit może pomieścić pełną infrastrukturę centrum danych w pojedynczej szafie lub racku. Może działać jako samodzielny system do uruchamiania aplikacji produkcyjnych, służyć jako centrum sieciowe, gromadzenia danych lub lokalne środowiska wirtualne.
 • Kombinacja wiodących w branży technologii firm Panduit, Cisco i Rockwell Automation; Industrial Data Center (IDC) to zwirtualizowana infrastruktura zaprojektowana dla środowisk przemysłowych, która obejmuje sprzęt, oprogramowanie i dokumentację w postaci wstępnie zmontowanego i zintegrowanego rozwiązania.
 • Panduit Network Zone Systems pozwala na szybkie wdrożenie sieci EtherNet/IP* w hali produkcyjnej dzięki niezawodnemu, ustrukturyzowanemu podejściu, które skraca czas instalacji i zmniejsza koszty cyklu życia; wszystkie systemy obejmują łączność miedzianą/światłowodową, zarządzanie kablami, uziemienie i opatentowaną barierę dla zasilania, aby przyspieszyć wdrożenie i zmniejszyć ryzyko poprzez izolowanie niebezpiecznych napięć.
 • Wstępnie skonfigurowane i zmontowane przemysłowe obudowy dystrybucyjne (IDF) Panduit są przeznaczone do szybkiego uruchomienia i ochrony przemysłowych przełączników Ethernet montowanych w szafach; umożliwia uruchomienie infrastruktury o 25% szybciej niż przy klasycznych rozwiązaniach i zmniejszenie ryzyka przestoju z powodu przegrzania przełącznika.

Migracja z poziomu Efektywnego do Innowacyjnego – 3/4

Konwergentne sieci IT/OT to cecha definiująca innowacyjną architekturę sieci, ponieważ zapewnia nowe możliwości gromadzenia i wykorzystywania danych w całym zakładzie produkcyjnym i służy jako podstawa kompleksowego bezpieczeństwa. Osiągnięcie w pełni ujednoliconej infrastruktury sieci, która może w pełni wykorzystać swój potencjał, wymaga skalowania podstawy sieci z odpowiednią przepustowością i strukturą aby obsłużyć nagły wzrost połączeń przewodowych i bezprzewodowych oraz zasoby obliczeniowe na brzegu sieci.

Trzy kluczowe cele:

 1. Oceń zdolność infrastruktury sieciowej do obsługi coraz większych mocy obliczeniowych i dostępu mobilnego dla nowych architektur IoT. Odpowiednie zaprojektowanie infrastruktury obsługującej technologię zdalnego dostępu może umożliwić inżynierom monitorowanie i dostęp do sprzętu z centralnej lokalizacji lub umożliwić personelowi IT obsługę komputerów w fabryce z poziomu ich biurka. Technologia mobilna może zapewnić widoczność hali produkcyjnej w dowolnym miejscu na obiekcie – a nie tylko w stałej lokalizacji – w celu szybszego reagowania i podejmowania decyzji.
 2. Współpraca IT z OT w zakresie dokumentacji, widoczności sieci i narzędzi diagnostycznych w celu uzyskania trwałej wartości przez cały cykl życia sieci. Wykorzystanie narzędzi zaprojektowanych do wykrywania i dokumentowania przemysłowych sieci Ethernet w zakładzie wypełnia lukę w kompleksowym spojrzeniu na konwergencję przedsiębiorstwa od poziomu zakładowego aż do poziomu urządzenia. Podobnie, zapewnienie diagnostyki w czasie rzeczywistym w hali produkcyjnej i operacyjnej sieci alarmowej przyspiesza rozwiązywanie problemów i wydłuża czas pracy zakładu. Holistyczne monitorowanie sieci znacznie pomaga w ciągłym planowaniu rozbudowy sieci, z naciskiem na wydajność i bezpieczeństwo. Zaawansowane podejścia obejmują pulpity nawigacyjne i analizy predykcyjne, które mogą pomóc w zapobieganiu pojawiającym się problemom z siecią, zanim spowodują one przestoje.
 3. Opracuj stanowiska testowe i programy pilotażowe dla architektur IoT, które wykorzystują przetwarzanie w chmurze i na brzegu sieci w celu uzyskania szerszej struktury sieci, obejmującej bramy i bezprzewodowe sieci kratowe. Na przykład chmura może nie być rozwiązaniem dla producentów, gdy wymagane jest przetwarzanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Zamiast tego, przetwarzanie brzegowe może wykorzystywać inteligentne bramki i routery usług zintegrowanych, aby zapewnić lokalne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym bliżej maszyny. Ponadto bezprzewodowe rozwiązania kratowe, które łączą się z siecią szkieletową, zapewniają możliwości ekonomicznego wdrażania bezprzewodowych czujników.

Definiowanie ścieżki

Droga do osiągnięcia w pełni ujednoliconej struktury sieci na poziomie 4 zaczyna się od zrozumienia obecnego poziomu dojrzałości sieci. Sprawdź następujące cechy dla każdego poziomu modelu dojrzałości sieci fabric, aby określić, gdzie znajduje się Twoja sieć w tym modelu.

Poziom 1: Ograniczony
 • Własna rozbudowa sieci
 • Sieci własne (dedykowane dla części przemysłowej)
 • Niezarządzane i słabo udokumentowane sieci
 • Wyspy danych
 • Wsparcie reaktywne
 • Luki w zabezpieczeniach
Poziom 2: Funkcjonalny
 • Minimalna konwergencja sieci przemysłowej z siecią przedsiębiortswa
 • IP i EtherNet/IP stosowane w sieciach przemysłowych
 • Minimalna konwergencja z IT
 • Wyspy danych
 • Standardy OT są używane
 • Minimalna widoczność sieci
 • Luki w zabezpieczeniach
Poziom 3: Efektywny
 • Sieci OT i IT są konwergentne
 • Architektura sieciowa oparta na IP
 • Zatwierdzona infrastruktura fizyczna
 • Wirtualizacja aplikacji przemysłowych
 • Proaktywne wsparcie
 • Kompleksowa ochrona
 • Strefa przemysłowa DMZ
Poziom 4: Innowacyjny
 • Solidna infrastruktura przewodowa i bezprzewodowa
 • Skalowalna infrastruktura obsługuje mobilność, przetwarzanie brzegowe, IoT
 • Bramy do sieci bezprzewodowej typu non-IP
 • Zastosowano najlepsze praktyki IT i OT
 • Możliwość zdalnego dostępu
 • Całościowa ochrona

Zwróć uwagę, że różne komórki lub obszary w Twoim zakładzie mogą mieć różne poziomy dojrzałości i dlatego mogą wymagać oddzielnej oceny.

Podsumowanie

IHS Technology przewiduje, że do 2025r.3 sektor automatyki przemysłowej będzie stanowił prawie trzy czwarte wszystkich podłączonych do sieci urządzeń. Potencjał wartości generowany przez wszystkie te połączenia przemysłowe będzie napędzał nowe modele biznesowe, radykalnie zmieniając produktywność. Przyszła konkurencyjność prawie wszystkich firm produkcyjnych zależy od tego, jak szybko mogą one wdrożyć technologie konwergencji i IP. Ujednolicona struktura sieci oparta na standardowym IP z silną infrastrukturą fizyczną posłuży jako podstawa przyszłych potrzeb w zakresie informacji i łączności, a także umożliwi konwergencję sieci w celu uzyskania solidności, widoczności i niezawodności. Wykorzystanie modeli dojrzałości może pomóc zarówno personelowi OT, jak i personelowi IT, przyśpieszyć postęp w kierunku bardziej efektywnych i innowacyjnych sieci, które spełnią wymagania dla IoT.

DCNART Sp. z o.o. jako Autoryzowany Dystrybutor Electrical & Network PANDUIT w Polsce dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy wysokowydajnej infrastruktury sieciowej w Przemyśle

Wybierz się na wycieczkę po rozwiązaniach Industrial Networks PANDUIT w wirtualnej fabryce 3D

Strona producenta: Panduit | Industrial Networks

 

źródło: International Data Corporation, Worldwide Global DataSphere IoT Device and Data Forecast, 2020–2024

źródło: Aberdeen Group, Industrial Networking Real-time Foundation for Manufacturing and Enterprise, August 2012

źródło: IHS Technology, Industrial Internet of Things, 2014 Edition

* EtherNet/IP is a trademark of ODVA.

Ostatnie wpisy

13 cze 2024 | Data Center PANDUIT

Przewodnik wyboru szaf i stojaków do DATA CENTER

Choć tematyka szaf może nie wydawać się ekscytująca, produkty te są bardzo ważne w...

czytaj więcej
15 maj 2024 | Industrial Ethernet Okablowanie

Koncepcja Stref MICE zgodnie z Normą EN 50173-3

W dzisiejszych czasach, złożoność i wymagania dotyczące infrastruktury teleinformatycznej w środowiskach przemysłowych są na...

czytaj więcej
25 lut 2024 | Standardy

13 kroków do wydajnej i funkcjonalnej fizycznej infr...

Wydajna i funkcjonalna infrastruktura sieciowa to podstawa każdej nowoczesnej organizacji. W dobie cyfryzacji, gdzie...

czytaj więcej

Partnerzy technologiczni

PANDUIT logo PANDUIT logo PANDUIT logo

Otrzymuj powiadomienia

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".